POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA INTERNET STRANICE LADY DI

(verzija na snazi od dana 15.12.2020.)

 

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

Lady DI d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „Lady DI“, “mi”, “Kompanija”) je ekskluzivni uvoznik kvalitetnih kožnih cipela i tašni poznatih italijanskih brendova od kojih se nećete želeti da se odvojte. U ime Kompanije zahvaljujemo se na Vašoj poseti našoj internet prezentaciji i Online prodavnici (u daljem tekstu: „Online prodavnica“), kao i na interesovanju za našu kompaniju i ponude. Ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših podataka o ličnosti zato želimo da osiguramo da ćete se osećati prijatno pri svakoj poseti na Online prodavnica, odnosno prilikom poručivanja naših proizvoda.

 

U nastavku ćemo Vas informisati o podacima koje prikupljamo prilikom Vaše posete našoj Online prodavnici, odnosno prilikom poručivanja naših proizvoda, Vas ćemo Vam objasniti načine obrade i upotrebu Vaših podataka. Ako naša Online prodavnica sadrži linkove koji Vas vode na neke druge web stranice, na tim se stranicama naša Pravila o zaštiti privatnosti ne primenjuju.

 

Prihvatanje ovih Pravila o zaštiti privatnosti znači prihvatanje prikupljanja, obrade i korišćenja Vaših podataka o ličnosti od strane Lady DI, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i uključuje uslove koje ćemo ti opisati u nastavku ovog teksta.

 

Molimo Vas da odvojite malo vremena da pažljivo pročitate ova pravila.

 

Rukovalac

Rukovalac je glavna odgovorna osoba za obradu Vaših podataka o ličnosti koja odlučuje o njihovoj svrsi i nameni. U ovom slučaju rukovalac je:

Lady DI d.o.o. Beograd (Stari grad)

Kralja Petra 70, 11158 Beograd-Stari grad

telefoni: +381 64 966 91 88

E-adresa: info@lady-di.rs

 

Ako se protivite tome da Lady DI prikuplja, obrađuje ili koristi Vaše podatke na određeni način, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da nam pošaljete zahtev za ostvarivanje svojih prava na e-adresu: xxxxxx@xxxxx.

 

Vaša Prava

Imate pravo besplatno zatražiti prijem svojih podatka o ličnosti koje obrađuje Lady DI d.o.o. Beograd.

Osim toga, imate pravo i na sledeće:

Pravo pristupa – pravo pristupa Vašim podacima kao i informacijama o načinu obrade istih.

Pravo na ispravku – pravo da zahtevate izmenu Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo.

Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje Vaših podataka o ličnosti, pod određenim uslovima.

Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti, pod određenim uslovima.

Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti u mašinski čitljivom formatu, pod određenim uslovima.

Pravo prigovora – pravo prigovora na obradu podataka o ličnosti, onda kada je ona zasnovana na našem legitimnom interesu.

Pravo povlačenja pristanka – pravo da povučete svoj pristanak, onda kada obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka.

Pravo pritužbe nadzornom organu – pravo pritužbe koja se odnosi na Lady DI možete dostaviti nadzornom organu odgovornom za Lady DI čiji su kontakt podaci dati u nastavku:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija

e-adresa: office@poverenik.rs

 

Kada, zašto i kako prikupljamo Vaše podatke

Kako bismo mogli uspešno da izvršavamo svoje usluge i obaveze prema Vama, moramo prikupiti, obraditi i sačuvati, a ponekad i podeliti Vaše lične podatke. U daljem tekstu možete videti koji su nam podaci potrebni za koju svrhu. Takođe, možete videti pod kojima uslovima delimo Vaše podatke s trećim stranama.

Ispod prikazane tabele sadrže informacije o tome koje vrste podataka o ličnosti obrađujemo u okviru svoje osnovne delatnosti. S obzirom na to da postoje različiti tipovi podataka o ličnosti koje obrađujemo, grupisali smo ih u kategorije kako bismo ti ih jednostavnije prikazali.

 

Podaci o ličnosti koje prikupljamo prilikom posete našoj stranici i registraciji

Kod prikupljanja Vaših podataka o ličnosti želimo prikupiti što manje informacija. Vodimo se politikom “što manje, to bolje”, a svi podaci koje smo prikupili imaju strogo i jasno definiranu svrhu. U slučaju da želite samo posetiti našu internet stranicu prikupićemo sledeće podatke:

 

Kategorije podataka

Objašnjenje

Podaci o komunikaciji

komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija ostvarena na našem Online prodavnicom

Druge informacije

podaci koje dobrovoljno delite s nama koristeći našu Online prodavnicu

 

 

Podaci o ličnosti koje prikupljamo kada posetite našu stranicu i pošaljete svoju narudžbinu

Ako želite isprobati sve što nudimo, treba da popunite online obrazac nakon čega ćete moći izvršiti narudžbu. Količina prikupljenih podataka zavisi od informacija koje s nama podelite.

Kako bismo mogli uspešno da obradimo Vašu narudžbinu, treba da ispunite “obavezna polja” predviđena za osnovne informacije. Bez tih informacija ne možemo obraditi Vašu narudžbinu. Osnovne informacije koje prikupljamo su sledeće:

 

Kategorije podataka

Objašnjenje

Lični podaci koje dajete u cilju registracije

ime, prezime, adresa, broj telefona, e-adresa

Podaci o komunikaciji

komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija ostvarena na našem Online prodavnica

Podaci o naručivanju

istorija naručivanja

Druge informacije

podaci koje dobrovoljno delite sa nama koristeći naš Online prodavnica, podaci koji se obrađuju u posebnim okolnostima, kao što su plaćanja putem administrativne zabrane ili u slučaju povraćaja isporuke (obrazac administrativne zabrane, NI obrazac)

Podaci o ličnosti koje prikupljamo kada postupate u ime pravnog lica

U slučajevima kada je naručilac preko našeg servisa pravno lice, pre svega su nam potrebni podaci o tom pravnom licu. Podaci o ličnosti o fizičkom licu koje je predstavnik naručioca su u tom slučaju minimalni, odnosno u tom slučaju nam je potrebno ime i prezime predstavnika.

 

Svrha i pravni osnov obrade

Lične podatke prikupljamo samo onda kada je to potrebno. Prikupljanje podataka o ličnosti potrebno je kako bismo Vam mogli pružiti uslugu našeg Online prodavnica i izvršili isporuku, odnosno kako bi smo mogli da zaključimo i izvršimo naš međusobni ugovor.

Podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s srpskim zakonom. Zaključivanje i izvršavanje našeg međusobnog ugovora, odnosno legitimni interes da izvršimo ugovor sa pravnim licem koje zastupate, kao i legitimni interes da unapredimo naš Online prodavnica zahvaljujući Vašim komentarima i ocenama, pravni osnovi su prema kojima vršimo obradu podataka o ličnosti u okviru naše delatnosti.

 

Kada brišemo Vaše podatke?

Vaše lične podatke brišemo, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka.          

Ukoliko podatke obrađujemo i cilju izvršavanju ugovora, takve podatke u načelu čuvamo do isteka zakonskih rokova zastarelosti, a nakon toga ih brišemo. Ukoliko su u pitanju podaci koje obrađujemo zbog našeg legitimnog interesa, brišemo ih onda kada se taj interes ostvari.

Takođe, u određenim slučajevima podatke čuvamo sve dok ne istekne naša zakonska obaveza čuvanja, kao što su na primer obaveze koje predviđaju računovodstveni ili poreski propisi.

 

S kim delimo Vaše podatke

U ovom delu želimo da Vas informišemo o tome s kim i pod kojim uslovima delimo Vaše podatke.

Nikada nećemo proslediti Vaše podatke neovlašćenim trećim licima. S obzirom na to da u sklopu našeg poslovanja primamo usluge određenih pružalaca usluga, dajemo im ograničen i strogo praćen pristup Vašim ličnim podacima. Naši pružaoci IT i knjigovodstvenih usluga, odnosno obrađivači podataka, obavezani su prema nama da prilikom obrade podataka o ličnosti poštuju najviše standarde koji su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Takođe, kako bi smo izvršili isporuku, određene podatke moramo podeliti sa kurirskim službama sa kojima sarađujemo, koji su primaoci Vaših podataka o ličnosti, i koji su takođe prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti obavezni da sa njima postupaju zakonito, od trenutka kada im ih predamo, u cilju izvršavanja usluge dostave koji oni organizuju. Najzad, određenim podacima o ličnosti pristup mogu imati i naši advokati, koji sa njima moraju postupati u skladu sa svim merodavnim propisima koji regulišu njihov rad, uključujući i advokatsku tajnu.

 

Kojim zemljama prenosimo Vaše podatke?

Može se dogoditi da pojedini obrađivači, pružaoci IT usluga sa kojima sarađujemo, mogu da pristupe podacima o ličnosti iz država koje imaju sedište u stranim zemljama. Ukoliko su to zemlje članice EU, zemlje za koje EU smatra da obezbeđuju adekvatan nivo zaštite, odnosno države članice Konvencije Saveta Evrope 108, iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite podataka o ličnosti u tim zemljama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Iznošenje podataka izvan gore pomenute grupe zemalja bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

 

Informacije o kolačićima

Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja Vašeg pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima te pomoću njih možemo prepoznati pretraživača prilikom Vaše sledeće posete na naš Online prodavnica (trajni kolačići). Na Vašem pretraživaču možeš odabrati opciju da Vas informiše o postavkama kolačića te da sami donesete odluku o tome hoćete li prihvatiti ili zabraniti kolačiće u specifičnim situacijama ili pri svakoj poseti Online prodavnica. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice ili aplikacije.

Na našem sajtu se koriste neophodni i funkcionalni kolačići. Neophodni kolačići su potrebni jer Vam omogućuju navigaciju i korišćenje Online prodavnica i svih njegovih funkcija. Bez ovih kolačića ne može se garantovati funkcionalnost Online prodavnica. Funkcionalnost Online prodavnica uključuje sve radnje na Online prodavnica (npr. unos teksta) pa čak i navigaciju po Online prodavnica stranici. Funkcionalni kolačići omogućuju da se na Online prodavnica sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (npr. korisničko ime, jezik ili lokacija) Vas da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge. Ovi kolačići ne mogu pratiti Vaše posete na drugim web stranicama.

U slučaju da ne želite koristiti funkcionalne kolačiće možete isključiti tu opciju u svom pretraživaču. Ako izbrišete kolačiće ili koristite druge pretraživačelaL moraćete ih ponovno isključiti na svakom pojedinačnom pretraživaču ili uređaju.

 

Pravo izmene

Zadržavamo prava za promenom Pravila o zaštiti podataka u skladu sa zakonskim odredbama. Obavestićemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene svrhe obrade podataka o ličnosti ili ostvarivanje novih svrha.